TALA TANZANIA

TALA TANZANIA

Jenga uchumi wako sasa

UTANGULIZI 

Tala ni kampuni ya utoaji mikopo inayolenga kusaidia wanafunzi (Elimu ya juu), wasanii(sanaa zote) , wavuvi,wakulima ,wafanyabiashara wadogo na wakubwa pia inatoa mikopo kwa waajiriwa wa serikali na Binafsi kampuni na mtanzania yeyote mwenye vigezo tunavyo hitaji

1 : Kupitia tovoti hii tunatoa mkopo wa kiasi cha Tsh. 100,000/= (Laki moja) Hadi Tsh. 10,000,000/= (Milioni Kumi) kwa mtu yeyote mwenye kukidhi vigezo vya mkopo

2 : Mkopo hutolewa kwa njia ya maombi ya mtandaoni kupitia simu janja na pesa za kielektroniki huwekwa kwenye pochi ya waombaji kama vile tigo-pesa, m-Pesa, airtel-money, halo-pesa n.k au akaunti za kibenki

SABABU ZA MALIPO YA AKIBA

Utaratibu wetu sisi tala tanzania ni sharti la lazima kwa kila anaetaka mkopo kwani:--

(1) : malipo haya huwa sehemu ya dhamana ( Riba & security ya mkopo). huwa sehemu ya hii AKIBA. Hivyo baada ya kulipia akiba utarudisha mkopo kamili bila Riba

(2) : malipo haya uchagiza mzunguko mzuri wa pesa ndani ya taasisi.


MKOPO WA TSH 100,000/= 

(LAKI MOJA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 19,500/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 2 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

______________________________

MKOPO WA TSH 300,000/= 

(LAKI MBILI)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 29,500/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 4 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

_______________________________

MKOPO WA TSH 300,000/= (LAKI TATU)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 39,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 6 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

_______________________________

MKOPO WA TSH 400,000/= (LAKI NNE)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 49,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 8 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

__________________________________

MKOPO WA TSH 500,000/= (LAKI TANO)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 59,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 10 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

__________________________________

MKOPO WA TSH 600,000/= (LAKI SITA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 69,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 12 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 700,000/= (LAKI SABA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 79,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 14 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 800,000/= (LAKI NANE)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 89,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 16 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 900,000/= (LAKI TISA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 99,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 18 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

_________________________________

MKOPO WA TSH 1,000,000/=(MILIONI MOJA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 120,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 50,000/=

_________________________________

MKOPO WA TSH 2,000,000/=(MILIONI MBILI)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 220,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 100,000/= 

_______________________________

MKOPO WA TSH 3,000,000/= (MILIONI TATU)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 320,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 150,000/= 

_______________________________

MKOPO WA TSH 4,000,000/=(MILIONI NNE)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 420,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 200,000/=

_______________________________

MKOPO WA TSH 5,000,000/=(MILIONI TANO)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 520,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 250,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 6,000,000/=( MILIONI SITA)

 AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 620,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 300,000/=

___________ ______________________

MKOPO WA TSH 7,000,000/= (MILIONI SABA) 

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 720,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 350,000/=

_________________________________

MKOPO WA TSH 8,000,000/= (MILIONI NANE)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 820,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 400,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 9,000,000/= (MILIONI TISA)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 920,000/=

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 450,000/=

________________________________

MKOPO WA TSH 10,000,000/= (MILIONI KUMI)

AKIBA👉 Kiasi utakacho takiwa kulipia Ili kupata mkopo huu ni Tsh 1,200,000/= 

MAREJESHO👉 Muda wa kurudisha mkopo huu ni miezi 20 Kila mwezi Utarudisha Tsh 500,000/=

Marejesho hufanyika Kwa mwezi na viwango marejesho vimewekwa chini ya mkopo husika lakini pia unaruhusiwa kurejesha zaidi ya kiwango tulicho weka ili kuwahi kumaliza na kukopa tena. 

Marejesho hufanyika Kwa njia ya mtandao Kama ilivyo kawaida yetu utapatiwa utaratibu marejesho pindi utakapo kamilisha usajili wa mkopo husika